اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48906/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87

اشتراک گذاری