اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48907/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%90-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری