اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48912/%db%8c%da%a9-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3

اشتراک گذاری