اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49742/%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d8%a7-%d9%84%d9%8e%d8%ae-%d9%84%d8%a7%d8%ae

اشتراک گذاری