اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49747/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%90-%d8%ae%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری