اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://biomass.satba.gov.ir/fa/news/544/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-KLM-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2-10-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری