اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/4369/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%af

اشتراک گذاری