اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chabaharport.pmo.ir/ru/news/41630/%d0%9e%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%a7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80

اشتراک گذاری