اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/1399/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-1

اشتراک گذاری