اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/1810/%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa

اشتراک گذاری