اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/1953/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c

اشتراک گذاری