اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/2164/%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%82%db%8c%d8%b9-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری