اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/2656/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری