اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/341/%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%b4-%d9%be%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری