اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3414/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری