اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3450/%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری