اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3529/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c

اشتراک گذاری