اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3660/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86

اشتراک گذاری