اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3687/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%da%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2

اشتراک گذاری