اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3755/%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری