اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3770/%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری