اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3805/%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری