اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3814/%d9%84%d9%82%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7

اشتراک گذاری