اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4198/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری