اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4430/%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa

اشتراک گذاری