اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4510/%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%86%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری