اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5120/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری