اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5617/%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری