اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5625/%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%ac%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری