اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5630/10-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری