اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5690/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2

اشتراک گذاری