اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5757/%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%aa

اشتراک گذاری