اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/7641/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3

اشتراک گذاری