اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/7886/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری