اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/8886/%d8%a2%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری