اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/8898/%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa

اشتراک گذاری