اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/34822/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-98-5-3-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85

اشتراک گذاری