اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/35022/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-CBC-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-98-5-17-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85

اشتراک گذاری