اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://eghtesad.atf.gov.ir/fa/news/780/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-40-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2

اشتراک گذاری