اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://emergencycenter.kums.ac.ir/fa/news/27106/%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d9%84%d9%87-%db%8c-4811-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری