اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://emergencycenter.kums.ac.ir/fa/news/27692/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری