اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/441755/%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c

اشتراک گذاری