اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/514082/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%b2%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b2

اشتراک گذاری