اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ghaemshahr.farhang.gov.ir/fa/news/514147/%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری