اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ghaemshahr.farhang.gov.ir/fa/news/514453/%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%da%a9%d9%88%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%88%da%a9

اشتراک گذاری