اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/2539/%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%82%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%b9%da%a9%d8%b3

اشتراک گذاری