اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/4266/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3

اشتراک گذاری