اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hamiassociation.org/en/news/628/Remarks-by-Ant%c3%b3nio-Guterres-UN-Secretary-General-at-the-Nowruz-Celebration

اشتراک گذاری