اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fhamiassociation.org%2Fen%2Fnews%2F628%2FRemarks-by-Ant%25c3%25b3nio-Guterres-UN-Secretary-General-at-the-Nowruz-Celebration

اشتراک گذاری