اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/4394/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری