اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://karyabi.mcls.gov.ir/fa/news/179000/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-3-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری